ມອບ-ຮັບເຮືອນຮົ່ມອະນຸລັກສົ້ມກົບ ແລະ ໄມ້ປະດັບ

0
24

ພິທີມອບ-ຮັບ ເຮືອນຮົ່ມອະນຸລັກສົ້ມກົບ ແລະ ໄມ້ປະດັບຕາມໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມ ພຶດສວນ

ສິງກະໂປ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຕຶກພິພິທະພັນວິທະຍາສາດ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຫລັກ 14 ບ້ານດ່ານຊ້າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ); ທ່ານ ລັດສະໜີ ພັນທະວົງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ທ່ານ Tan Jiew Hoe, ປະທານສະມາຄົມພຶດສວນສິງກະໂປ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ແຂກ ຖືກເຊີນ.

ທ່ານ ຮັກສາການຫົວໜ້າສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາການຮ່ວມມື ລະ ຫວ່າງ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ສະມາຄົມພຶດສວນສິງກະໂປ ແມ່ນການສຶກສາ ແລະ ສຳຫຼວດພັນພຶດສົ້ມກົບ ແລະ ໄມ້ປະດັບ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ ຍົກສູງມາດຕະຖານເຕັກນິກ ໃນການເກັບຮັກສາການອະນຸລັກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນພຶດໄປຄຽຽຄູ່ກັບການສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ການສ້າງພື້ນຖານເຕັກນິກ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາໃຫ້ເປັນສູນສຶກ ສາຮຽນຮູ້ ແລະ ທຽ່ວຊົມພຶດທໍາມະຊາດໃນຮູບແບບເຮືອນຮົ່ມໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ.

ສະມາຄົມພຶດສວນສິງກະໂປ ແມ່ນອົງກອນໜຶ່ງທີ່ມີຈຸປະສົງ ແລະ ເປົ໊າໜາຍໃນການສຶກສາສຳຫຼວດພຶດພັນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີເພື່ອເປັນການເກັບຮັກສາ ໄວ້ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຈຶ່ງມີແຮງບັນດານໃຈຊອກລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກສະມາຄົມພືດສວນສິງກະໂປເຂົ້າມາຊຸກຍູ້ໂຄງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ພາຍ ໃຕ້ສັນຍາມູນຄ່າ 23.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສົມທົບສ່ວນຕົວຂອງປະທານສະມາຄົມໃນການຕອບສະໜອງວັດຖຸມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ອຳນວຍຄວາມ ສະດວກຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ການສ້າງເຮືອນຮົ່ມ.

ທ່ານ ຮັກສາການກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມພຶດສວນສິງກະໂປ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ພືດຕະກຸນສົ້ມກົບ ແລະ ຊະນິດໄມ້ປະດັບ ເພື່ອສົ່ງເສີ່ມການອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາເປັນສິນຄ້າ. ສະນັ້ນ, ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຄົ້ນ ຄວ້າພຶດສົ້ມກົບ ແລະ ໄມ້ປະດັບ ຈຶ່ງໄດ້ມີໂຄງການຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມພຶດສວນສິງກະໂປ ໂດຍໃຊ້ເວລາ ກໍ່ສ້າງ 3 ປີ ຊຶ່ງເລີ່ມສ້າງແຕ່ທ້າຍປີ 2015 ທີ່ມີໜ໊າວຽກຕົ້ນຕໍ ຄື: ໄດ້ຮ່ວມມືກັນລົງສຳຫຼວດຊະນິດພັນພຶດສົ້ມກົບ ແລະ ໄມ້ປະດັບ ຢູ່ບາງເຂດພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ສາມາດລວບລວມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນພັນພຶດ ສົ້ມກົບໄດ້ຈໍານວນ 55 ຊະນິດ; ຊະນິດພັນໄມ້ປະດັບຈຳນວນ 70 ຊະນິດ ຊຶ່ງໄດ້ເອົາມາຂະຫຍາຍພັນພຶດສົມກັບໄດ້ 120 ໂຖ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນພຶດໄມ້ປະດັບໄດ້ 100 ໂຖ, ເກັບຮັກສາອະນຸລັກໄວ້ໃນເຮືອນຮົ່ມ ເພື່ອໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ສຶກສາຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າທ່ຽວຊົມ; ໄດ້ທຶນໄປທັດສະນະ ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນພຶດສົົ້ມກັບ ແລະ ໄມ້ປະດັບທີ່ປະເທດສິງກະໂປ, ອິນໂນເນເຊຍ ແລະ ໄທຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 10 ເທື່ອ/ຄົນ; ໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າພັນພຶດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ GPS, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນການລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນໃນພາກ ສະໜາມ; ໄດ້ມີການເກັບຕົວຢ່າງພຶດສັດມາເຮັດເປັນຕົວຢ່າງພຶດຊາກແຫ້ງ ເພື່ອເກັບເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງພິພິທະພັນໃຫ້ມີຈໍານວນຫຼາຍຂຶ້ນ; ໄດ້ມີການຈັດສ້າງເຮືອນຮົ່ມ ຂຶ້ນ 1 ຫລັງ ເພື່ອອະນຸລັກພັນພຶດສົ້ມກົບ ແລະ ໄມ້ປະດັບທີ່ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໄມ້ປະດັບ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ໂຄງການ ໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ເພື່ອເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມສວນອະນຸລັກພຶດທຳມະຊາດ ຊຶ່ງທັງສອງຝ່າຍ ຍັງຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ປະສານງານການສ້າງໂຄງການໃໝ່ໆໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າໂຄງການນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກສະມາຄົມພຶດສວນສິງກະໂປຄັ້ງ ຕໍ່ໄປອີກ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ Tan Jiew Hoe, ປະທານສະມາຄົມພືດສວນສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການເກັບຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພຶດ ພັນພື້ນເມືອງລາວ ເນື່ອງການປູກໄມ້ປະດັບ ແລະ ການປູກພຶດສອງພັນດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການບຸກເບິກ ແລະ ລິເລີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມງາມຂອງພຶດພັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫວັງວ່າ ໂຄງການອະນຸລັກນີ້ ຈະດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດສຳລັບການອະນຸລັກໄມ້ປະດັບ ແລະ ພຶດພັນສວນຊະນິດອື່ນໆ

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວສານຈາກເວບໄຊ: www.most.gov.la

SHARE
Previous articleນໍ້າຕົກຜາສ້ວມ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here